GPdesign   GPdesign, Jag utmanar... du klättrar...
GPdesign, expansionscoachning

GPdesign, affärsidé, stärka, utveckla, identiteter, coachning, coaching GPdesign, upplägg, expansionscoachning, företag, företagscoachning, företagscoaching GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, identitet, existentiell GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, roller, excellenta GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, relationer, expressiva GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, nyttan GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, Gunilla Petersén, coach, designer, Falun GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, Gunilla Petersén, coach, designer, Falun

GPdesign, upplägg av expansionscoachning  GPdesign, expansionscoachning

Det omedvetna styr oss och påverkar våra beslut. Expansionscoachning innebär att medvetandegöra för att kunna styra! Jag coachar företaget i tre olika steg.

1 Att stärka identitet, det existentiella
2 Att klargöra roller, förutsättning för excellent utförande
3 Att utveckla relationer, expressiva förhållningssätt
Under coachprocessen upptäcks inneboende potential hos både företaget och medarbetarna. Nya insikter leder till klarare valsituationer samt nya förhållningssätt.

Vi jobbar i en generös och öppen stämning med spontanitet, nyfikenhet och kreativitet.

Coachning är att jobba i ett partnerskap och det blir vad vi gör det till.

Lite mer om mitt koncept!

Nyttan för företaget
GPdesign, expansionscoachning


  Från framgång till framgångsrik!

Syfte och mål
– att hitta helheten som lyfter företaget!Kontakta mig för ett besök!

Gunilla Petersén GPdesign gunilla@gpdesign.se 023-605 07 070-308 30 90 Sundborn