GPdesign   GPdesign, Jag utmanar... du klättrar...
GPdesign, expansionscoachning

GPdesign, affärsidé, stärka, utveckla, identiteter, coachning, coaching GPdesign, upplägg, expansionscoachning, företag, företagscoachning, företagscoaching GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, identitet, existentiell GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, roller, excellenta GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, relationer, expressiva GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, nyttan GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, Gunilla Petersén, coach, designer, Falun GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, Gunilla Petersén, coach, designer, Falun

GPdesign, coachning av relationer i företaget

Att utveckla företagets relationer!
Vi tittar på

Det unika
Grafisk identitet
Marknadsföring
Extern/intern kommunikation
Uppfattning som helhet


GPdesign, grafisk identitet och grafisk design

Lite mer om mitt koncept!

GPdesign, coachning av relationer

GPdesign, expansionscoachning
Steg 3

Syfte och mål
– att forma/utveckla relationer
mot ett expressivt uttryckssätt
som stärker helheten


Kontakta mig för ett besök!

Gunilla Petersén GPdesign gunilla@gpdesign.se 023-605 07 070-308 30 90 Sundborn