GPdesign   GPdesign, Jag utmanar... du klättrar...
GPdesign, expansionscoachning

GPdesign, affärsidé, stärka, utveckla, identiteter, coachning, coaching GPdesign, upplägg, expansionscoachning, företag, företagscoachning, företagscoaching GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, identitet, existentiell GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, roller, excellenta GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, relationer, expressiva GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, nyttan GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, Gunilla Petersén, coach, designer, Falun GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, Gunilla Petersén, coach, designer, Falun

GPdesign, coachning för att tydliggöra roller

Att klargöra roller!

Vi tittar på

Företagets roll emot omvärlden – marknad, kunder, anställda
Image – kundernas förväntningar
Den ultimata rollen
Företagsklimat – etik, moral, normer
Ledningsstil
Arbetsbeskrivningar, befogenheter
Feedback
Utvecklingsmöjligheter
GPdesign, coachning för att tydliggöra roller så att de kan spelas excellent

GPdesign, expansionscoachning  
Steg 2

Med klara och tydliga roller
skapas förutsättningar för
ett excellent utförande.

Lite mer om mitt koncept!


Kontakta mig för ett besök!

Gunilla Petersén GPdesign gunilla@gpdesign.se 023-605 07 070-308 30 90 Sundborn