GPdesign   GPdesign, Jag utmanar... du klättrar...
GPdesign, expansionscoachning

GPdesign, affärsidé, stärka, utveckla, identiteter, coachning, coaching GPdesign, upplägg, expansionscoachning, företag, företagscoachning, företagscoaching GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, identitet, existentiell GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, roller, excellenta GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, relationer, expressiva GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, nyttan GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, Gunilla Petersén, coach, designer, Falun GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, Gunilla Petersén, coach, designer, Falun

GPdesign, coachning av identitet

Att stärka företagsidentiteten!
Vi tittar på

Affärsidé – Vision – Mission
Företagets profil
Styrkor/svagheter
Arbetsmiljö
Produkter/tjänster
Kunder
Utvecklingsmöjligheter
Företagskultur – värderingar och synsätt
Personalomsättning

GPdesign, coachning av identitet, det existentiella


Steg 1

Med en stark företagsidentitet skapas
motivation och entusiasm.

Syfte och mål
– att stärka företaget/kärnan
– det existentiella

Lite mer om mitt koncept! Kontakta mig för ett besök!

Gunilla Petersén GPdesign gunilla@gpdesign.se 023-605 07 070-308 30 90 Sundborn