GPdesign   GPdesign, Jag utmanar... du klättrar...
GPdesign, expansionscoachning

GPdesign, affärsidé, stärka, utveckla, identiteter, coachning, coaching GPdesign, upplägg, expansionscoachning, företag, företagscoachning, företagscoaching GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, identitet, existentiell GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, roller, excellenta GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, relationer, expressiva GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, nyttan GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, Gunilla Petersén, coach, designer, Falun GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, Gunilla Petersén, coach, designer, Falun

GPdesign, nyttan för företaget vid expansionscoachning

Nyttan för företaget!

Expansionscoachning resulterar i
Nya perspektiv och nya förhållningssätt
Mer energi och större fokus
Handlingsplaner och aktivitet
Struktur och strategi
Expansionscoachning leder till ökning av
Produktivitet – med visat förtroende och tillit ökar arbetsglädjen
Kreativitet – idéer uppmuntras utan att värderas och blir därigenom fler
Flexibilitet – med lättare anpassning till förändring, större lyhördhet och eget ansvar
Motivation – insikt om den egna motivationen och dess drivkraft
GPdesign, expansionscoachningens tre steg

  Från framgång till framgångsrik!


Kontakta mig för ett besök!

Gunilla Petersén GPdesign gunilla@gpdesign.se 023-605 07 070-308 30 90 Sundborn