GPdesign   GPdesign, Jag utmanar... du klättrar...
GPdesign, expansionscoachning

GPdesign, affärsidé, stärka, utveckla, identiteter, coachning, coaching GPdesign, upplägg, expansionscoachning, företag, företagscoachning, företagscoaching GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, identitet, existentiell GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, roller, excellenta GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, relationer, expressiva GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, nyttan GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, Gunilla Petersén, coach, designer, Falun GPdesign, expansionscoachning, företagscoachning, Gunilla Petersén, coach, designer, Falun

Härligt att just ditt företag
vill expandera!


På vilket område behöver
företaget utmaningar?
Identitet, för initiativ
Roller, för arbetsglädje
Relationer, för expansion

Läs mer om
Upplägg av Expansionscoachning
Nyttan för företaget

GPdesign, expansionscoachning, Från framgång till framgångsrik!

Från framgång till framgångsrik!


Gunilla Petersén GPdesign gunilla@gpdesign.se 023-605 07 070-308 30 90 Sundborn